14" to 20" Diameter

12,000 Pound Smoker Trailer For 1000 Gallon And Similar Smoker
12,000 Pound Smoker Trailer For 1000 Gallon And Similar Smoker
This set of plans is for you to build a 12,000 pound trailer that is i
$79.00
6000 Pound Trailer 4 Feet Wide 12 Feet Long
6000 Pound Trailer 4 Feet Wide 12 Feet Long
This trailer is perfect for 500 gallon size smokers and similar or if
$79.00
1000 Gallon Offset Smoker Plans With Insulated Fire Box
1000 Gallon Offset Smoker Plans With Insulated Fire Box
This set of smoker plans is designed for you to build your own 1000 ga
$79.00